Christian_Zanon_Il_Fundamentalismo_450Fundamentalizmy

 Pobierz książkę w języku włoskim:  logo_amazon

Czy religia może stać się źródłem nienawiści i śmierci?

Istnieje, wśród wszystkich wyznań świata to jedno, które bardziej niż inne, możnaby nazwać fundamentalizmem?

W tym krótkim i zwięzłym eseju autor bierze pod uwagę największe religie świata interpretując je z punktu widzenia psychologa, w celu wyjaśnienia czytelnikowi mechanizmów, które powodują przemianę i sprawiają, że posłanie, które rodzi się po to, by głosić pokój i miłość, zmienia swoje przeznaczenie i powoduje niszczące czasami efekty.

Opierając się na faktach i międzynarodowych wydarzeniach z ostatnich lat, wykorzystując wywiady z przedstawicielami różnych wyznań, autor przedstawia nam obraz dokładny i zwięzły, wnioskując, że żadna religia, jako taka, nie jest fundamentalistyczna. To działanie osób zapisujących się w kręgi fundamentalistów i później rzucających się z różnorakich przyczyn w nurt nowych prądów, które z kolei prowadzą do masakr i wojen, zamachów, dyskryminacji i prześladowań. Christian Zanon, w sposób zwięzły i bez uprzedzeń, wytycza granice środowisk w których hoduje się humus tego niebezpiecznego problemu, dotyczącego całej ludzkości.

 

Autor : Christian Zanon

© Arkadia 2013

Strony 96

 Non-fiction

Dla tych, którzy chcą je opublikować, poprosić o pozwolenie autora na:
christianzanon@hotmail.com